İzlence Haritalandırması ve Eğitsel Sağlarlıklar: Öğretmen Adayları için Dönüşüm Kaynakları

Celile E. Okten, Francois Victor Tochon

Abstract


Bir araştırma süreci olan göstergebilim, mantıksal ilişkilendirmede insan boyutuyla birleşir. Bu makale, öğretmen adaylarının öğrenim bilgilerini, kişisel çalışma ve gördükleri eğitimle tasarlarken nasıl dönüşümsel olarak anlam ürettiklerini veya başka bir deyişle anlam üretme sürecinin nasıl bir dönüşüme uğradığını ele alır. Yazarlar, öğretmen adaylarında öğrenimin nasıl anlamlanıp, bilinçli bir hale gelerek düzenlendiğini ve dönüştürüldüğünü, Shank ve Cunningham’ın öğrenim bilgisi oluşumunu anlamada kullandıkları, Peirce’ün ilişkilendirme modeli ile inceler. Araştırma süreci, İngiliz Dili Öğretmenliği adaylarının, öğrenimlerini modelleme yeteneklerini ve alanlarında kendi yetkin kimliklerini ortaya çıkarmaya çalışır. Yazılı ve sözlü görüşmelerde gözlemlenen kavrayışları, yansıtıcı düşünceleri, sezgileri ve ilişkilendirmeleri, alan hakkındaki inançları ve değerleri, özetle hepsi anlamın çeşitli şekillerde ortaya çıkışıdır. Bu makale, hem alan hakkındaki mantıksal, sosyal ve siyasi ilişkilendirmede hem de anlamın yapısal üretim sürecinde öğrenimi detaylı tasarlamanın yararlarını göstermeyi amaçlar.

Keywords


Curriculum; semiotic inquiry; student teaching; concept mapping; teacher education; semiosis.

Full Text:

PDF


Open Journal Systems. ISSN: 1449-8855