Copyright (c) 2015 Nikoletta Christodoulou, Stavroula Philippou